Thái Bình: Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ (09/07/2020)

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thời gian qua ngành Giao thông vận tải Thái Bình đã chú trọng huy động các nguồn vốn cho công tác duy tu, bảo dưỡng hạ tầng giao thông đường bộ. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian sử dụng của công trình, giúp mặt đường luôn êm thuận, an toàn, thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khách online:1924
Lượt truy cập: 104788083