Bình Thuận: Phát triển mạng lưới giao thông để phục vụ an sinh xã hội (20/09/2019)

Sắp tới, tỉnh Bình Thuận sẽ đầu tư nâng cấp, mở rộng và làm mới một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh để phục vụ an sinh xã hội, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Những tuyến đường được làm mới và nâng cấp, mở rộng không chỉ phục vụ đi lại của nhân dân mà còn phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch, nối liền giữa các địa phương trong tỉnh được thuận lợi hơn.

Khách online:340
Lượt truy cập: 94379911