Cao Bằng: Toàn tỉnh đầu tư 170 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn (24/06/2022)

Thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đầu tư 170 tỷ đồng mở mới, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã, huyện, thôn, xóm, nội đồng, cầu dân sinh.

Khách online:5738
Lượt truy cập: 142.833.632