Trả lời cử tri Bà Rịa - Vũng Tàu về kiến nghị rút ngắn thời gian thu phí trên tuyến QL 51 (09/11/2022)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 685/BDN ngày 29/7/2022 và Công văn số 295/ĐĐBQH-VP ngày 16/9/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khách online:11736
Lượt truy cập: 151.446.153