Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tiền Giang về việc nghiên cứu lập dự án xây dựng cầu qua xã Tân Thạnh (21/08/2019)

Ngày 16/8/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký Văn bản số 7721/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Tiền Giang gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (21/08/2019)

Ngày 19/8/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký Văn bản số 7760/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về việc trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư mở rộng cầu Tà Mon (21/08/2019)

Ngày 16/8/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký Văn bản số 7742/BGTVT-CQLXD trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về việc đầu tư mở rộng cầu Tà Mon (Km1746+073).

Bộ GTVT trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận về Dự án đường cao tốc Bắc - Nam (21/08/2019)

Ngày 16/8/2019, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đã ký Văn bản số 7696/BGTVT-ĐTCT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Thuận gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (21/08/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn số 7724/BGTVT-KHĐT gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi tới sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Bộ GTVT trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV (21/08/2019)

Bộ GTVT vừa có Công văn 7717/BGTVT-CQLXD ngày 16/8 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1136
Lượt truy cập: 93101717