Phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (01/03/2017)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược, Kế hoạch đầu tư phát triển và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Khách online:1088
Lượt truy cập: 98635936