Bổ sung 2 tuyến quốc lộ vào Quy hoạch (06/07/2020)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc bổ sung tuyến Quốc lộ 8C, Quốc lộ 281 vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Khách online:990
Lượt truy cập: 108393049