Tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai thời gian tới (01/10/2022)

Bộ GTVT vưà có Công điện số 24/CĐ-BGTVT gửi Cục Đường bộ Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới

Khách online:12579
Lượt truy cập: 148.002.847