Huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa): Đã sửa chữa xong cầu tràn sông Trang (04/02/2021)

Được sự hỗ trợ kinh phí của UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, cầu tràn sông Trang, huyện Khánh Vĩnh đã được sửa chữa, khắc phục xong với kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Khách online:1840
Lượt truy cập: 116294002