Bắc Ninh: Chủ động bảo đảm giao thông mùa mưa bão (16/09/2021)

Chuẩn bị phương án chu đáo, chủ động trước mọi tình huống, khắc phục sớm nhất khi xảy ra sự cố thiên tai gây tắc đường nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, trong mùa mưa bão… Đó là phương châm hành động và mục tiêu mà ngành Giao thông vận tải (GTVT) đề ra và quyết tâm thực hiện trong mùa mưa bão năm nay.

Khách online:8189
Lượt truy cập: 126.790.525