Thanh tra Chính phủ tổ chức hội thảo góp ý 2 dự thảo nghị định của Luật Thanh tra (27/03/2023)

Thanh tra Chính phủ vừa tổ chức Hội thảo “Tổ chức và hoạt động thanh tra theo yêu cầu của Luật Thanh tra năm 2022”. Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chủ trì hội thảo.

Khách online:13273
Lượt truy cập: 158.108.286