Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng: 100% Chi bộ hoàn thành chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 (24/09/2022)

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và đúng quy định, trong 03 ngày, từ ngày 22/9 đến ngày 24/9, 9/9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng đã hoàn thành chương trình Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Khách online:7505
Lượt truy cập: 147.693.175