Bình Thuận: Cao điểm kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tải trọng (24/06/2022)

Thanh tra Sở Giao thông vận tải Bình Thuận vừa xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ. Thời gian thực hiện từ ngày 15/6 đến 15/7/2022.

Khách online:7570
Lượt truy cập: 142.942.798