Cục HKVN triển khai cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng  (15/09/2021)

Nhằm hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ phát động, Cục Hàng không Việt Nam đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Khách online:7937
Lượt truy cập: 126.790.576