Thanh Hóa: Phát huy hiệu quả vai trò của đoàn viên, thanh niên tham gia bảo đảm trật tự ATGT (10/05/2019)

Sáng 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến xây dựng đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2019-2022.

Khách online:903
Lượt truy cập: 88687951