Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam (12/11/2019)

Thực hiện Kế hoạch số 221-KH/TWĐTN-BTG ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

Khách online:1319
Lượt truy cập: 96187138