Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (21/08/2019)

Thực hiện kế hoạch số 10-KH/ĐU của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam về tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong 02 ngày ngày 16, 17/8/2019, Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ GTVT học tập, quán triệt Chỉ thị số 35 và Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (16/08/2019)

Ngày 14/8, Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ GTVT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư nhằm giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên của Nhà trường nắm vững nội dung cơ bản, những quan điểm và các giải pháp được nêu trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng.

Nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên (14/08/2019)

Để góp phần nâng tầm lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; khắc phục những cản trở, rào cản trong quá trình phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trọng sạch, vững mạnh, thì vấn đề nâng cao văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên đang thực sự cấp thiết.

Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc làm tốt công tác phát triển đảng viên (14/08/2019)

Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc có 9 TCCSĐ với 49 chi bộ trực thuộc, 586 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ Tổng Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là cung ứng các sản phẩm dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải trên phạm vi hoạt động từ vùng biển Quảng Ninh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, trong đó công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy Tổng công ty quan tâm, chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng.

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW (09/08/2019)

Vừa qua, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ mười BCH TW khóa XII (06/08/2019)

Ngày 01/8/2019, tại Hội trường A, Đảng bộ Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lần thứ hai năm 2019 và Quán triệt nội dung Hội nghị lần thứ mười BCH TW khóa XII với sự tham gia của toàn thể đảng viên Trường. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Thị Mộng Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:1009
Lượt truy cập: 93138297