Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (05/12/2019)

Sáng nay (5/12), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đài biêu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai chống chạy chức chạy quyền (04/12/2019)

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo.

Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ (03/12/2019)

Sáng 03/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, nhiệm kỳ 2020-2025 tới các đồng chí bí thư chi bộ (phó bí thư chi bộ) và cán bộ giúp việc cấp ủy chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Đảng bộ VATM: Tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII (02/12/2019)

Vừa qua, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Hàng không, Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng tới cán bộ, đảng viên cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam.

Đảng ủy Bộ GTVT chuyển 02 tổ chức Đảng về Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (30/11/2019)

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ GTVT và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Lễ chuyển giao - tiếp nhận 2 tổ chức Đảng và đảng viên của Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) trực thuộc Đảng ủy Bộ GTVT về Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đảng ủy Tổng cục ĐBVN quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 khóa XII (25/11/2019)

Ngày 22/11, Đảng ủy Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với một số đơn vị trực thuộc khu vực Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng viên khối cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:785
Lượt truy cập: 97091089