Tín hiệu tích cực từ thu hút tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn  (16/01/2023)

Nhằm tạo sức hút các hãng tàu đầu tư tuyến container qua Cảng Nghi Sơn, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 248/NQ-HĐND về “Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn”.

Khách online:1940
Lượt truy cập: 154.847.805