Cấp phù hiệu riêng cho xe vận tải ra-vào cảng Đà Nẵng giữa tâm dịch (05/08/2020)

Các xe vận chuyển hàng hóa từ cảng Đà Nẵng đến khu kinh tế chủ lực địa phương sẽ được cấp phù hiệu riêng nếu đáp ứng yêu cầu phòng dịch Covid-19

Khách online:2080
Lượt truy cập: 106016600