Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19  (27/09/2022)

Mới đây, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 9828/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/09/2022.

Khách online:862
Lượt truy cập: 148.006.574