Đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho CBCCVC, người lao động ngành GTVT (06/07/2022)

Ngày 5/7/2022, Bộ GTVT có Văn bản số 6770/BGTVT-CYT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức(CBCCVC), người lao động ngành GTVT.

Khách online:7195
Lượt truy cập: 145.620.243