Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:Tiếp tục quán triệt các quan điểm tập trung kiểm soát dịch bệnh Covid -19 (07/12/2022)

Ngày 6/12/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 13053/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 29/11/2022 của VPCP về Kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 18 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19 (27/09/2022)

Mới đây, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 9828/BGTVT-VT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT, Sở GTVT - Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình khẩn trương triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 19/09/2022.

Đường sắt siết công tác đảm bảo trật tự an toàn dịp nghỉ Lễ 2/9 (30/08/2022)

Cục Đường sắt Việt Nam vừa có văn bản đề nghị tăng cường công tác đảm bảo ATGT đường sắt dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ngành GTVT tiếp tục chủ động triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 (26/08/2022)

Ngày 25/8/2022, Bộ GTVT ban hành Văn bản số 8827/BGTVT-CYT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai khẩn trương thực hiện Thông báo kết luận số 246/TB-VPCP ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ.

Đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho CBCCVC, người lao động ngành GTVT (06/07/2022)

Ngày 5/7/2022, Bộ GTVT có Văn bản số 6770/BGTVT-CYT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi 3 và mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức(CBCCVC), người lao động ngành GTVT.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa  (09/05/2022)

Ngày 6/5/2022, Bộ GTVT đã ban hành Văn bản số 4411/BGTVT-CYT yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục: Hàng không Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam; Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Giao thông và xây dựng Lào Cai khẩn trương thực hiện việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:2071
Lượt truy cập: 157.846.959