Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức CNTT (08/07/2022)

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

Cổng thông tin điện tử là kênh cung cấp thông tin thống nhất, tập trung của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (07/07/2022)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải (17/12/2021)

Bộ GTVT vừa ban hành Quyết định số 2142/QĐ-BGTVT "Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải"

Chính phủ điện tử làm thay đổi phương thức làm việc trong cơ quan Nhà nước (29/11/2021)

Xây dựng Chính phủ điện tử giúp nâng cao chất lượng phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan Nhà nước và hướng tới Chính phủ không giấy tờ.

Bộ Giao thông cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện online mức 4 từ tháng 12 (23/11/2021)

Trung tâm CNTT, Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với các đơn vị cung cấp bổ sung 100 dịch vụ công mức cao. Đến hết tháng 11, Bộ này dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 100% dịch vụ đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức 4.

Ứng dụng Blockchain trong Chính phủ điện tử (21/09/2021)

Hiện nay, tuy các nền tảng blockchain phổ biến được thiết kế với mục đích chủ yếu xoay quanh việc quản lý tiền và các tài sản mã hóa, nhưng công nghệ này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong số những ứng dụng nổi bật nhất của công nghệ blockchain là hỗ trợ Chính phủ điện tử, mang đến nhiều thay đổi tích cực cho lĩnh vực công.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:15499
Lượt truy cập: 148.377.330