Tuyên Quang: Ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn  (28/11/2022)

Trong 2 năm 2021 - 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã vận động cán bộ, đoàn viên ủng hộ trên 3,2 tỷ đồng làm 9,5km đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Khách online:1385
Lượt truy cập: 151.543.140