Tiếp viên Đường sắt trả lại cọc tiền cho hành khách để quên trên tàu (26/05/2020)

Trong lúc dọn dẹp vệ sinh toa tàu, tiếp viên đường sắt Sài Gòn phát hiện một cọc tiền gần 20 triệu đồng liền báo trưởng tàu để tìm cách trả lại cho hành khách để quên.

Khách online:860
Lượt truy cập: 102912035