Thanh Hóa: Người cựu chiến binh 5 lần hiến đất (25/02/2021)

Ông Thiều Thọ Tam ở thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đã tự nguyện hiến gần 580 m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Việc làm của ông đã góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng thành công xã nông thôn mới.

Khách online:2329
Lượt truy cập: 115974774