Tuyên Quang: Cả xóm Đá Chiêu hiến đất làm đường (18/09/2017)

Thực hiện chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, mới đây 7 hộ dân xóm Đá Chiêu, thôn Cầu Quất, xã Tú Thịnh (huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) đã đồng lòng, tự nguyện hiến đất, đóng tiền, góp ngày công bê tông hóa 880 m đường giao thông vào xóm.

Khách online:137509
Lượt truy cập: 66728070