Thanh Hóa: 320 hộ dân Vĩnh Hòa hiến đất làm đường giao thông  (23/03/2023)

Nhằm mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, thời gian qua xã Vĩnh Hòa (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tự nguyện tham gia hiến đất, góp sức làm đường giao thông nông thôn.

Khách online:12324
Lượt truy cập: 157.818.957