Lịch sử 70 năm phát triển của ngành GTVT Việt Nam (19/05/2014)

Kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Quyết định thành lập Bộ Giao thông công chính (28/8/1945) đến nay, Ngành GTVT Việt Nam đã trải qua gần 70 năm tồn tại và phát triển, gắn liền với sự nghiệp Cách mạng của đất nước với nhiều thời kỳ sôi nổi, hào hùng.

Trang:
Tìm theo ngày :

Khách online:2738
Lượt truy cập: 115833779