Lấy ý kiến đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (24/08/2021)

Bộ Giao thông vận tải lấy ý kiến xét khen  thưởng đối với 08 trường  hợp đề nghị hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ Thi đua cho 8 đơn vị (27/04/2021)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 624/QĐ-BGTVT tặng Cờ Thi đua của Bộ Giao thông vận tải cho 8 đơn vị trực thuộc Bộ.

Lấy ý kiến xét khen thưởng đối với danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước (17/03/2021)

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị, tổ chức cá nhân đóng góp ý kiến xét khen thưởng danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ và các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với 28 trường hợp.

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (23/09/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Hướng dẫn khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020 (04/09/2020)

Bộ GTVT vừa có Văn bản số 8717/BGTVT-TCCB ngày 03/9/2020 "Hướng dẫn khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2016-2020".

Lấy ý kiến xét khen thưởng đối với hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đối với ông Lê Thanh Hà (19/08/2020)

Lấy ý kiến xét khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với trường hợp ông Lê Thanh Hà, Chánh Thanh tra Bộ theo hình thức khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:7582
Lượt truy cập: 126.791.180