Công đoàn Cục HKVN biểu dương công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2021  (23/05/2022)

Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị biểu dương công chức, viên chức và người lao động tiêu biểu xuất sắc năm 2021.

Trường ĐH GTVT TP. HCM: Khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (23/05/2022)

Ngày 20/5/2022, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 và sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lấy ý kiến xét khen thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập cho các cá nhân thuộc Bộ GTVT (06/05/2022)

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến của nhân dân trên phương tiện thông tin, Bộ Giao thông vận tải đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến xét khen thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tặng Cờ Thi đua cho 9 đơn vị (06/04/2022)

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 452/QĐ-BGTVT tặng Cờ Thi đua của Bộ Giao thông vận tải cho 9 đơn vị trực thuộc Bộ.

Lấy ý kiến xét khen thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ và khen thưởng cấp Nhà nước (03/03/2022)

Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến của nhân dân trên phương tiện thông tin, Bộ Giao thông vận tải đăng công khai lên Cổng thông tin điện tử của Bộ danh sách 29 trường hợp để lấy ý kiến xét khen thưởng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ và khen thưởng cấp Nhà nước.

Lấy ý kiến xét khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (19/01/2022)

Thực hiện Công văn số 139/BTĐKT-VI ngày 20/01/2020 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:6035
Lượt truy cập: 142.943.207