Đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Thứ năm, 06/09/2012 12:15 GMT+7
Ngày 31/8, Bộ GTVT có Công văn số 7242/BGTVT-TCCB gửi các Vụ TCCB, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ; các Cục Hàng hải VN, Đăng kiểm VN, Y tế GTVT; các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai Công ước STCW78 sửa đổi về đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Ngày 31/8, Bộ GTVT có Công văn số 7242/BGTVT-TCCB gửi các Vụ TCCB, Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ; các Cục Hàng hải VN, Đăng kiểm VN, Y tế GTVT; các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên; các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai Công ước STCW78 sửa đổi về đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010.

Theo đó, để đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010 kịp với tiến độ hoàn thành báo cáo của Việt Nam gửi IMO xem xét đưa vào danh sách trắng, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ đã được giao theo quyết định số 2022/QĐ-BGTVT ngày 13/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT. Cục Hàng hải VN chỉ đạo sát sao các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên thực hiện báo cáo gửi IMO để tổng hợp và hoàn thành dự thảo báo cáo IMO của Việt Nam gửi Bộ GTVT; phối hợp với Cục Y tế GTVT, làm việc với Bộ Y tế để kịp thời ban hành Thông tư quy định về Tiêu chuẩn sức khỏe của thuyển viên. Các cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi IMO về nội dung công việc được phân công...

Về triển khai thực hiện Thông tư số 11/2012/TT-GTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT, Bộ giao Trường ĐH Hàng hải và Trường ĐH GTVT TP Hồ Chí Minh chuẩn bị và triển khai tổ chức các khóa Huấn luyện viên chính theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT trên toàn quốc trước ngày 01/7/2013; Trường ĐH Hàng hải và Trường CĐ Hàng hải I xây dựng bộ đề thi để cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn cho sỹ quan mức trách nhiệm quản lý, sỹ quan mức trách nhiệm vận hành cho các chuyên ngành Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu biển, Điện tàu biển theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013. Đồng thời, giao Trường ĐH Hàng hải và GTVT TP Hồ Chí Minh xây dựng bộ đề thi để cấp Chứng chỉ tiếng Anh chuyên ngành cho 3 trình độ theo Thông tư số 11/2012/TT-GTVT, trình Bộ GTVT thẩm định, ban hành để áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/7/2013.

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1161
Lượt truy cập: 104579045