Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước STCW 78/2010

Thứ năm, 16/05/2013 15:53 GMT+7
Ngày 14/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành quyết định số 1285/QĐ-BGTVT "Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi".

Ngày 14/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành quyết định số 1285/QĐ-BGTVT "Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên sửa đổi".

Theo đó Ban Chỉ đạo sẽ do Thứ trưởng Nguyễn Văn Công làm Trưởng ban, ông Trần Bảo Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ sẽ là Phó Trưởng Ban thường trực. Hai phó Trưởng ban khác của Ban Chỉ đạo là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Phạm Thanh Tùng và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Nhật.

Nhiệm vụ chính của Ban Chỉ đạo giúp Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm l978 sửa đổi năm 2010”, chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Tổ Công tác trong quá trình triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo gửi Tổ chức Hàng hải quốc tế - IMO về việc thực thi Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi năm 2010 (gọi tắt là Công ước STCW78/2010) và thực hiện các công việc chỉ đạo khác liên quan đến triển khai Công ước STCW 78/2010.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 701/QĐ-BGTVT ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chi đạo và Tổ Công tác để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1003
Lượt truy cập: 108474236