Tặng Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải cho một số cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biêu

Thứ ba, 01/04/2014 09:01 GMT+7
Bộ GTVT vừa có quyết định tặng Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2013” cho một số cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2013.

Bộ GTVT vừa có quyết định tặng Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2013” cho một số cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2013.

Theo đó các cá nhân được vinh dự nhân Danh hiệu “ Chiến sỹ thi đua ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2011-2013” gồm:
1. Ông Nguyễn Minh Nhật - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông vận tải.
2. Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng phòng Công trình biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam.
3. Bà Nguyễn Thị Uyển - Phó Trưởng phòng Kế hoạch dự án 2, Ban Quản lý dự án 85.
4. Ông Nguyễn Văn Long - Giám đốc, Ban Điều hành dự án cầu Cửa Đại, Ban Quản lý dự án 85.
5. Ông Nguyễn Nam Tiến -Trưởng phòng Quản lý dự án Cần Thơ - Vàm Cống, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.
6. Ông Phan Thanh Thịnh - Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng giao thông, Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.
7. Ông Nguyễn Hữu Long - Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án An toàn giao thông./.

DT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:998
Lượt truy cập: 99556347