Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ trong Đảng

Thứ tư, 24/09/2014 09:33

Đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, công tác cán bộ là những điểm nhấn trong bài phát biểu sáng nay của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Tổng bí thư nhấn mạnh, cần khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo của Đảng với các cơ quan nhà nước. Đảng cũng sẽ tập trung vào đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục những yếu kém trong từng khâu công tác cán bộ; trọng dụng người có đức, có tài, xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức, chạy quyền; kịp thời thay thế cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực. Theo Tổng bí thư, sẽ đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội bảo đảm cho Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, tăng hợp lý số lượng đại biểu chuyên trách, có cơ chế để đại biểu gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri. Với Chính phủ, sẽ đổi mới tổ chức theo hướng tinh gọn, hợp lý, xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm của các bộ, phân cấp hợp lý cho chính quyền địa phương. Tổng bí thư cho biết, tiếp tục thực hiện chủ trương Đảng viên làm kinh tế tư nhân, thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng. Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm 2001-2010, bên cạnh những thành tựu đạt được, Tổng bí thư cũng thẳng thắn nhìn nhận một số chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội X đề ra chưa đạt được. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp; các cân đối vĩ mô chưa thật chắc; chế độ phân phối còn nhiều bất hợp lý. Tệ quan liệu, tham nhũng, lãng phí, tội phạm, suy thoái đạo đức, lối sống… chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém nói trên có một phần do năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức còn hạn chế. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước trên một số lĩnh vực và một số vấn đề lớn chưa tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:13336
Lượt truy cập: 158.108.473