Bình Thuận: Quy định mức thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô

Thứ tư, 16/09/2015 08:40 GMT+7
Nhằm mục đích để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sử dụng cho công tác duy tu, sửa chữa đường giao thông của địa phương, ngày 21/8/2015 UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND gồm 4 Chương và 20 Điều ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và phân phối sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, đối tượng chịu phí là xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự (sau đây gọi là xe mô tô) đã đăng ký lưu hành (có giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe) và đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) xe mô tô là người nộp Phí sử dụng đường bộ.

Quyết định cũng quy định các trường hợp miễn thu phí gồm xe mô tô của lượng lực công an, quốc phòng và xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định của pháp luật về hộ nghèo. Trong đó, mức thu 50.000 đồng/năm đối với phương tiện có dung tích xy lanh đến 100 cm3 và phương tiện có dung tích xy lanh trên 100 cm3 là 100.000 đồng/năm và UBND xã, phường, thị trấn là đơn vị tổ chức thu phí; mức trích để lại cho công tác thu phí đối với các phường, thị trấn là 10%, đối với các xã là 20% trên tổng số tiền Phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô thu được và toàn bộ số tiền trích thu phí để lại cho các xã, phường, thị trấn được hòa chung vào nguồn kinh phí tự chủ của UBND các xã, phường, thị trấn và được sử dụng chi cho công tác: chi hỗ trợ tiền xăng cho cán bộ trực tiếp tham gia thu phí, chi văn phòng phẩm.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định chủ phương tiện, nộp phí như sau: Đối với xe phát sinh từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 7 hàng năm (từ ngày 01/7 đến 31/7). Cụ thể, xe đăng ký mới thực hiện khai nộp phí, với mức thu phí bằng  1/2 mức thu năm; xe đăng ký lần thứ 2 trở đi (xe này đã được đăng ký trước ngày 01/01 của năm đó), nếu xe đó chưa được nộp phí thì chủ phương tiện phải khai nộp phí với mức thu phí cả năm; nếu đã nộp thì chủ phương tiện chỉ thực hiện nộp Tờ khai phí và không phải nộp phí năm phát sinh.

Đối với xe phát sinh từ ngày 01/7 đến ngày 31/12 hàng năm, chủ phương tiện khai nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01): đối với xe đăng ký lần đầu và xe đăng ký lần 2 trở đi (đã được nộp phí của năm phát sinh) thì chủ phương tiện không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh. Trường hợp đăng ký lần thứ 2 trở đi nhưng xe đó chưa được nộp phí của năm phát sinh thì chủ phương tiện phải thực hiện khai nộp phí bổ sung tiền phí của năm phát sinh, cùng với số phí phải nộp của năm tiếp theo.

Các năm tiếp theo không có biến động, tăng, giảm xe, chủ phương tiện thực hiện nộp phí vào tháng 01 hàng năm (chậm nhất 31/01) mức thu phí 12 tháng cho cơ quan thu phí.

 

Nguồn: Sở GTVT Bình Thuận

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2369
Lượt truy cập: 104826699