Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ

Thứ sáu, 07/12/2018 15:06 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 2594/QĐ-BGTVT ngày 4/12/2018 về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ Bảo trì đường bộ.

Theo đó, Ban Soạn thảo sẽ do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng ban. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ tổ chức việc soạn thảo và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ soạn thảo Nghị định; tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan theo quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thảo luận về nội dung của dự thảo, tờ trình, nội dung giải trình tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm các quy định của dự thảo văn bản phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật, bảo đảm tính khả thi của văn bản.

Tổ Biên tập sẽ do Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Đào Thanh Thảo làm Tổ trưởng. Tổ Biên tập có nhiệm vụ giúp Ban Soạn thảo thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 2 của Quyết định này; hoàn thiện, chỉnh lý dự thảo Nghị định và các báo cáo theo quy định; thực  hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Soạn thảo về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định; Tổ trưởng Tổ Biên tập có trách nhiệm báo cáo Trưởng Ban Soạn thảo về công việc được giao…

Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập sẽ chấm dựt hoạt động và tự giải thế sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ được ban hành. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1199
Lượt truy cập: 104579283