Ban hành văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ. (12/05/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BGTVT ngày 12/5/2022 về việc hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Ban hành Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ (10/02/2022)

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 Quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Từ 01/10/2021, áp dụng mức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định mới (27/08/2021)

Ngày 12/8/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2021, thay thế Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Quy định mức thu quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (16/08/2021)

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 70/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Từ 1/7, giảm 30% phí sử dụng đường bộ với xe vận tải hành khách (25/06/2021)

Từ 1/7, phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách được giảm 30%.

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Quý I và triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2019 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (20/05/2019)

Ngày 23/4 vừa qua, Bộ trưởng-Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Nguyễn Văn Thể đã chủ trì phiên họp thường kỳ Quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ Quý II của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

Trang: Tiếp Cuối
Tìm theo ngày :

Khách online:16254
Lượt truy cập: 145.693.164