Thu phí tự động không dừng phải đảm bảo chống độc quyền, minh bạch và chính xác

Thứ sáu, 07/04/2017 09:29 GMT+7

Đây là yêu cầu của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc thường kỳ của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, sáng nay(7/4). Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có việc tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thành quyết toán các Dự án BOT; áp dụng thu phí điện tử tự động không dừng trên các dự án BOT…


Đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp

Chống độc quyền, đảm bảo chính xác trong thu phí tự động

Như thường lệ, mở đầu buổi họp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga báo cáo tình hình xây dựng văn bản QPPL tháng 3, Quý I/2017 và kế hoạch tháng 4 của Bộ. Tại Bộ GTVT, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được coi là nhiệm vụ quan trọng, then chốt của Ngành GTVT để tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân có các hoạt động liên quan trong lĩnh vực GTVT được thuận lợi nhất.

Bà Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, Bộ đang tiếp tục giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) sau Phiên họp ngày 15/3/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Hiện nay, Dự án Luật đang được gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban KH, CN&MT của QH để hoàn thiện Dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV theo đúng kế hoạch”, bà Trịnh Thị Hằng Nga cho biết.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế cũng đề nghị Vụ Kết cấu hạ tầng chủ động làm việc với các đơn vị của Chính phủ để sớm trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg  ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý; Đề nghị Vụ PPP triển khai các công việc liên quan nhằm thực hiện tốt Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg (có hiệu lực từ 15/5/2017) về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, theo đúng các quy định trong Quyết định…

Về những nội dung này, đồng chí Bí thư, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung vào công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với thực tiễn cuộc sống đòi hỏi, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp được cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trước pháp luật đối với các lĩnh vực, hoạt động của Ngành GTVT.

Riêng về Đề án thu phí điện tử tự động không dừng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa lưu ý các cơ quan, nhất là Vụ PPP cùng với Vụ KHCN, Trung tâm Công nghệ thông tin, đặc biệt là Tổ công tác thực hiện Đề án này nhanh chóng rà soát các công việc liên quan theo tinh thần chỉ đạo tại buổi làm việc riêng (hôm 4/4) về Đề án.

Đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng nêu rõ, trước 15/4  phải hoàn thành Đề cương Đề án để Bộ trình Chính phủ; trước 30/4 phải hoàn thành việc cam kết, ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư các dự án BOT, đặc biệt là đối với 28 dự án đã quy hoạch để triển khai ứng dụng trên thực tế.

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cũng lưu ý các cơ quan của Bộ làm việc với các nhà đầu tư BOT, các đơn vị cung cấp dịch vụ cần đi đến thống nhất theo Quy định về lĩnh vực này mà Bộ Khoa học công nghệ đã ban hành, đồng thời công nghệ cần tương thích giữa các bên để tránh đầu tư lãng phí và để các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát tốt kinh phí, chống tiêu cực.

“Việc triển khai việc thu phí điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí giao thông là chỉ đạo đúng đắn của Chính phủ, phù hợp với quan điểm của Bộ GTVT trong thực tế tiến bộ KHCN đang phát triển mạnh. Việc này sẽ làm hạn chế thất thoát, tiêu cực trong thu phí. Quan điểm của Bộ GTVT là tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư thu phí hoàn vốn công trình giao thông, cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ITS nhưng phải đảm bảo lợi ích của người dân là được trả tiền đúng, đủ, minh bạch, công khai khi tham gia giao thông. Bộ GTVT không chấp nhận các biểu hiện độc quyền, thiếu minh bạch của bất kể nhà đâu tư hay doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ITS nào”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cương quyết.

Đẩy nhanh quyết toán, minh bạch các dự án BOT

Tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Trí Đức báo cáo tình hình xây dựng và phê duyệt các đề án chiến lược, quy hoạch, đề án khác 3 tháng đầu năm 2017, kế hoạch Quý II năm 2017.

Ông Nguyễn Trí Đức cho biết, 3 tháng đầu năm 2017, các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng phê duyệt đề án và dự thảo đề án đúng tiến độ, đạt 100% kế hoạch.

Chánh Văn phòng Bộ cũng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, trình Đề án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Văn phòng Chính phủ, kịp thời tiếp thu, giải trình, hoàn thiện để các Đề án sớm được phê duyệt.

“Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, kịp thời xử lý hoặc báo cáo lãnh đạo Bộ xử lý những vướng mắc trong quá trình xây dựng các đề án để bảo đảm tiến độ đã đề ra, cụ thể là trong quý II/2017 phải trình, phê duyệt 2 Đề án và 6 dự thảo phải trình Bộ”, ông Nguyễn Trí Đức đề nghị.

Được biết, trong Quý II/2017,  các cơ quan của Bộ phải trình 6 dự thảo gồm Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ (Cục Hàng hải VN chủ trì); Điều chỉnh quy hoạch phát triển nhân lực Ngành GTVT giai đoạn 2011-2020 (Viện Chiến lược và phát triển GTVT chủ trì); Quy hoạch tổng thể phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa VN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030…

Cũng tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Tài chính Đỗ Văn Quốc báo cáo kết quả quyết toán dự án vốn đầu tư XDCB và BOT hoàn thành, lũy kế đến tháng 3 và nhiệm vụ tháng 4/2017.

Theo đó, đối với các dự án hoàn thành, trong tháng 3, các đơn vị lập và trình các cơ quan có thẩm quyền được 10 dự án với giá trị 4.730 tỷ đồng, lũy kế từ đầu năm đến tháng 3 là 23 dự án, giá trị trình là 10.730 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch của 3 tháng và 20% kế hoạch cả năm về số lượng dự án.
Trong tháng 3 các cơ quan thẩm tra cũng đã phê duyệt được 9 dự án, giá trị phê duyệt là 3.960 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến tháng 3 duyệt được 21 dự án, giá trị duyệt là 7.239 tỷ đồng, đạt 233% kế hoạch của 3 tháng, đạt 17% kế hoạch cả năm về số lượng dự án.

“Cũng trong tháng 3, Vụ PPP đã trình Bộ ký thỏa thuận điều chỉnh hợp đồng dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án từ 24 lên 45 nghìn tỷ đồng”, ông Đỗ Văn Quốc cho biết.

Chỉ đạo kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa biểu dương việc Tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chỉ đạo các Vụ Tài chính, PPP hoàn thành tương đối cơ bản việc quyết toán các dự án, trong đó có các dự án BOT đảm bảo tính chính xác, công khai, minh bạch trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân.

“Đây là việc Bộ GTVT chủ động thực hiện, triển khai trước khi Bộ làm việc với các Đoàn Giám sát thường kỳ của Quốc hội tại các dự án BOT. Do đó, các cơ quan của Bộ càng có cơ hội phục vụ, cung cấp những nội dung theo yêu cầu của các Đoàn giám sát, là cơ hội để Ngành GTVT chứng minh những kết quả tốt cũng như những tồn tại trong đầu tư, xây dựng các dự án BOT, từ đó rút ra những kinh nghiệm, bài học để khắc phục những vấn đề còn tồn tại; đưa ra các dự án chất lượng để nhân rộng”, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa nói.

Bên cạnh đó, tại buổi làm việc, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ KHĐT, PPP bám sát các cơ quan của Chính phủ triển khai cao tốc Bắc –Nam theo đúng tiến độ kế hoạch trong điều kiện nguồn đầu tư công, Trái phiếu Chính phủ eo hẹp, các điều kiện để giải ngân không tốt.

Bộ trưởng cũng lưu ý các cơ quan chức năng tập trung giải quyết những kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trong việc thu phí tại cầu Bến Thủy và Cần Thơ, cân đối làm sao để đảm bảo hài hòa giữa nhà đầu tư và người dân, giải quyết dứt điểm việc  người dân địa phương chỉ qua cầu để làm việc mà phải trả phí cho dự án khác.

Đối với vấn đề giá vé trần, vé sàn của các hãng hàng không đề xuất, Bộ trưởng đồng tình với nội dung mà Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã trả lời các cơ quan truyền thông trong buổi họp báo hôm 5/4. "Quan điểm của Bộ GTVT là không bao giờ đặt lợi ích cho một hãng hàng không hay một doanh nghiệp nào mà trước hết phải là lợi ích của người dân, quan trọng nhất là đưa ra cơ chế phù hợp đảm bảo tính cạnh tranh, lợi nhuận đi đôi với chất lượng dịch vụ, mọi doanh nghiệp kinh doanh đều phải bình đẳng, thượng tôn pháp luật", Bộ trưởng khẳng định.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT cũng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực, các cơ quan tham mưu tập trung vào việc minh bạch thông tin tránh để dư luận hiểu sai về công tác duy tu, nạo vét đường thủy nội địa với việc một vài doanh nghiệp khai thác cát trái phép; Tập trung đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; đường sắt Viêng Chăn – Vũng Áng…

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT lưu ý việc không tổ chức khởi công, khánh thành các công trình giao thông; tiết kiệm chi phí các đoàn công tác ra/vào…


Hưởng ứng chủ trương của Bộ GTVT, Sở GTVT Nghệ An trao 120 triệu đồng
trích từ nguồn tiết kiệm của Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình
tại nút giao tuyến Tỉnh lộ 534 với đường sắt Bắc-Nam,
QL1A và kết nối với đường tránh TP Vinh
ủng hộ đồng bào lũ lụt Hưng Nguyên (2016)

“Đây là quan điểm của Bộ GTVT từ đầu nhiệm kỳ. Việc khởi công, khánh thành các dự án, công trình giao thông một cách khoa trương là việc không cần thiết để tránh lãng phí, dùng tiền làm các việc có ích hơn như hỗ trợ bà con gặp thiên tai trong vùng dự án hoặc các nhiệm vụ mang tính cấp bách, thiết thực cho người dân và cho Ngành. Đặc biệt, ngay sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, trong đó chỉ đạo cắt 100% việc động thổ, khánh thành các công trình xây dựng thì Ngành GTVT càng phải thực hiện triệt để hơn”, đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu. 

H.L

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1020
Lượt truy cập: 72940319