Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Thứ năm, 27/04/2017 07:42
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường vừa ký ban hành Quyết định số 1191/QĐ-BGTVT ngày 24/4/2017 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2017 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 830.281 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 20.637 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 3.99%.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:12926
Lượt truy cập: 127.078.299