Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không

Thứ tư, 20/12/2017 09:00
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không.

Theo đó, các Cảng vụ hàng không trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật. Cảng vụ hàng không có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng và được mở tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có tên giao dịch bằng tiếng Anh theo quy định của pháp luật.

Cảng vụ hàng không  thực thi nhiệm vụ của Nhà chức trách hàng không tại Cảng hàng không, sân bay trong phạm vi quản lý theo quy định; Thực hiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh có giá trị sử dụng dài hạn và ngắn hạn tại các cảng hàng không, sân bay thuộc phạm vi quản lý theo quy định; Tiếp nhận, triển khai nhiệm vụ bảo đảm chuyến bay chuyên cơ  theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hàng không tại cảng hàng không, sân bay; Xây dựng, trình Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế quyết định số 27/2007/QĐ-BGTVT ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

K.A

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1621
Lượt truy cập: 128.991.266