Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Thứ sáu, 13/04/2018 16:01 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 727/QĐ-BGTVT ngày 11/4/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 26.012 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 252 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,50%

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1067
Lượt truy cập: 106048097