Giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

Thứ năm, 26/04/2018 16:04 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Văn Công vừa ký ban hành Quyết định số 825/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2018 về việc giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

Theo đó, giao các chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác là 942.784 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 40.850 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 5,03%%

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:811
Lượt truy cập: 106045445