Sở Giao thông vận tải Kon Tum: Cải cách để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ sáu, 25/05/2018 00:28 GMT+7

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2017, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Kon Tum được đánh giá là một trong những đơn vị hàng đầu trong thực hiện cải cách hành chính. Đó là ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực của Sở GTVT với mục tiêu phục vụ vì người dân và doanh nghiệp...

Giao dịch tại bộ phận một cửa ở Sở giao thông

Cải cách, kiện toàn tổ chức bộ máy; cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả... là mục tiêu luôn được Sở GTVT tỉnh chú trọng thực hiện.

Để hiện thực hóa điều đó, Sở luôn chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, tập trung và bám sát vào các nội dung, tiêu chí cải cách hành chính.

Sở cũng thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra nội bộ, đôn đốc, hướng dẫn bộ phận chuyên môn lập sổ sách cập nhật, ghi chép đầy đủ, theo dõi chặt chẽ đối với việc tiếp nhận và thời hạn trả hồ sơ theo từng lĩnh vực. Đồng thời, hàng tuần, hàng tháng họp giao ban, nhắc nhở cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa thực hiện đúng các quy định về việc tiếp công dân, luôn luôn có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, đúng lịch. Vì vậy, từ đầu năm 2017 đến nay, Sở không có đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân về giải quyết thủ tục hành chính.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Sở lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn để xử lý nhanh công việc trực tại bộ phận một cửa.

Cùng với đó, Sở tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng thủ tục hành chính (TTHC) trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp...

Tất cả các TTHC được cập nhật công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, đơn vị và người dân giao dịch. 

Đặc biệt, Sở đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại cơ sở và trả giấy phép lái xe tận tay người dân theo yêu cầu, góp phần tạo thuận lợi, tiết kiệm về thời gian, chi phí đi lại của người dân; tiếp tục chú trọng việc tiếp nhận đổi giấy phép lái xe, giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia theo dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4. Hiện nay, dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực GTVT đang được áp dụng gồm 48 TTHC mức độ 3; 44 TTHC mức độ 4...

Theo lãnh đạo Sở GTVT, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử. Đây là việc làm rất cần thiết, tiện lợi và khoa học, góp phần giảm áp lực tại bộ phận một cửa của Sở, đồng thời giúp giảm sử dụng thủ tục bằng bản giấy, giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân. Đặc biệt là tránh được sự nhũng nhiễu, phiền hà, tăng tính công khai, minh mạch của TTHC; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ TTHC....

Để phục vụ tốt hơn nữa người dân và doanh nghiệp, thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật. Ngoài ra, Sở cũng đẩy mạnh, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử trong trao đổi công việc nhằm đảm bảo tiết kiệm, nhanh chóng...

Nguồn: Báo Kon Tum

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1010
Lượt truy cập: 99556494