Bộ GTVT tích cực triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Thứ tư, 10/10/2018 14:27

Sáng 10/10, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã có buổi làm việc về Kết quả triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT và chuẩn bị nội dung buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với Bộ GTVT.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Trung tâm CNTT phối hợp với Vụ, các Cục, Tổng cục báo cáo
về giải pháp đảm bảo triển khai chính thức các thủ tục đã đăng ký năm 2018 và các nội dung
triển khai sau hội nghị thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Tại buổi làm việc, Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) đã báo cáo Thứ trưởng tình hình xây dựng hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Trung tâm CNTT đã phối hợp với các Cục, Tổng cục hoàn thành xây dựng 52/75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, đưa vào sử dụng từ ngày 01/7/2018.

Văn phòng Bộ cũng đã chủ trì, phối hợp với các Cục, Tổng cục rà soát danh mục TTHC của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, đã tổng hợp báo cáo Cơ quan thường trực Uỷ ban chỉ đạo (Tổng cục Hải quan).Theo đó, trong giai đoạn 2018-2020, Bộ GTVT dự kiến cung cấp 75 TTHC tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, giảm 14 thủ tục so với Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, Bộ GTVT sẽ có tổng cộng 87 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN bao gồm: 12 thủ tục đã triển khai trong giai đoạn thí điểm (từ 2014 đến nay) và 75 thủ tục triển khai trong giai đoạn 2018-2020.

Về xây dựng hệ thống CNTT của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018-2020, tính đến 30/9/2018, Trung tâm CNTT đã phối hợp với các Cục, Tổng cục ký thống nhất 75/75 bộ quy trình nghiệp vụ; bộ chỉ tiêu thông tin và phương thức trao đổi dữ liệu; kế hoạch xây dựng, đào tạo, triển khai đối với 75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2018-2020với Tổng cục Hải quan và các đơn vị liên quan (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế).Theo các kế hoạch đã thống nhất, trong tháng 11/2018, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành xây dựng và triển khai 75/75 thủ tục hành chính của Bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Đến nay (09/10/2018), Trung tâm CNTT cũng đãphối hợp với các Tổng cục, Cục xây dựng, tập huấn sử dụng và đưa vào sử dụng phần mềm đối với 52/75 thủ tục hành chính của Bộ GTVT tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Trong đó, lĩnh vực Hàng hải đã hoàn thành xây dựng 11/11 thủ tục hành chính (bao gồm nâng cấp 5 thủ tục đã triển khai thí điểm và xây dựng mới 6 thủ tục), đưa vào sử dụng tại 25/25 cảng vụ Hàng hải từ 01/7/2018; Lĩnh vực Đường thuỷ nội địa đã triển khai 02/04 thủ tục hành chính cho tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại Cảng thuỷ nội địa và đã đưa vào sử dụng tại các khu vực các cảng thuỷ nội địa của tỉnh Long An từ ngày 25/07/2018. Từ ngày 05/10/2018, Cục ĐTNĐ Việt Nam cũng đã mở rộng sử dụng các thủ tục này tại Cảng thuỷ nội địa Long Bình (TP. Hồ Chí Minh). Tính đến ngày 09/10/2018, trên hệ thống này đã có 70 hồ sơ nộp trực tuyến.

Về lĩnh vực Đường bộ, hiện đã triển khai thí điểm 44/65 thủ tục hành chính tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và một số Sở GTVT từ ngày 01/7/2018 trong đó tập trung vào việc triển khai thí điểm nhóm thủ tục vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia, tính đến ngày 09/10/2018 có 16 doanh nghiệp tham gia thí điểm, với127 hồ sơ nộp trực tuyến. Đối vớilĩnh vực Hàng không, đến nay Bộ GTVT cơ bản hoàn thành kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với phần mềm nghiệp vụ của Cục Hàng không Việt Nam(phần mềm cảnh báo đối tượng khủng bố và danh sách hành khách đen).

Thời gian tới, Trung tâm CNTT sẽ tiếp tục phối hợp với các Cục, Tổng cục triển khai sử dụng chính thức 60/65 thủ tục lĩnh vực đường bộ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 63 Sở GTVT cho tất cả đối tượng sử dụng từ ngày 01/11/2018; phối hợp với Tổng cục Đường bộ làm việc với Tổng cục Hải quan để giải quyết các khó khăn vướng mắc cho 05/65 thủ tục liên quan đến gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho các phương tiện nước ngoài để triển khai đưa vào sử dụng trong tháng 11/2018. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ phối hợp với Cục ĐTNĐ Việt Nam triển khai sử dụng chính thức 02/04 điện tử cho phương tiện thủy nội địa Việt Nam và Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh cảng thủy nội địatại khu vực An Giang từ ngày 01/11/2018; phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam triển khai sử dụng chính thức kết nối dữ liệu hành khách trước chuyến bay giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia và phần mềm cảnh báo đối tượng khủng bố và danh sách hành khách đen từ ngày 01/11/2018.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Thứ trưởng Nguyễn Nhật yêu cầu Trung tâm CNTT phối hợp với Vụ KHCN, các Cục, Tổng cục dự thảo báo cáo về giải pháp đảm bảo triển khai chính thức các thủ tục đã đăng ký năm 2018 và các nội dung triển khai sau hội nghị thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; khẩn trương xây dựng kế hoạch trang bị hạ tầng CNTT phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính (nguồn kinh phí theo Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 05/2/2018), đảm bảo hạ tầng CNTT đáp ứng yêu giải quyết các thủ tục hành chính.

H.N

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:15801
Lượt truy cập: 151.839.202