Ban Cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục tăng cường công tác phối hợp

Thứ năm, 18/10/2018 16:43 GMT+7

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình tổ chức, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT 9 tháng đầu năm 2018 và việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT và đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ: Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ TCCB - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Trần Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Phạm Công Bổng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH, UBKT Đảng ủy Bộ; Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ; Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ; Cán bộ chuyên trách, giúp việc Đảng ủy Bộ GTVT...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Quy chế

phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thời gian qua

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, Đảng bộ Bộ GTVT là đảng bộ có số lượng tổ chức đảng và đảng viên nhiều nhất trong các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, gồm 79 đảng bộ cơ sở; 29 đảng bộ bộ phận; 60 chi bộ cơ sở, 894 chi bộ trực thuộc; với tổng số 10.650 đảng viên.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm với chủ đề: “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT”.

Toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo các tổ chức Đảng hưởng ứng các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ GTVT quyết định.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chủ động nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy Bộ tổ chức nhiều hội nghị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác quản lý cán bộ, đảng viên và bảo vệ chinh trị nội bộ; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ trình bày Báo cáo kết quả thực hiện

Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tại Hội nghị

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, thực hiện Quy chế, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tập trung xây dựng, kịp thời ban hành, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 trên các mặt công tác và tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng và CBCCVCLĐ ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành kế hoạch năm 2018. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách đã được Quốc hội thông qua.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp Ban Cán sự đảng Bộ GTVT trong việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) đến cán bộ chủ chốt toàn Ngành; phối hợp chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phối hợp tham gia ý kiến về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và cho ý kiến về tiêu chuẩn chính trị đối với 30 cán bộ theo đề nghị của Lãnh đạo Bộ.

Hai bên phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Phối hợp kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong Bộ GTVT.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT, trong thời gian qua, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, hai bên đã phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước kịp thời về thời gian, thành phần và nội dung; phối hợp tốt trong công tác tổ chức, cán bộ, từ quy hoạch, bổ nhiệm, xem xét và xử lý cán bộ; phối hợp chặt chẽ giữa UBKT với chính quyền, thanh tra để xem xét xử lý các vụ việc, kể cả liên quan đến các đảng bộ, cơ sở đảng, đảng viên thuộc các đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cho biết, thời gian tới sẽ có một số đảng bộ sẽ chuyển sang Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Vietnam Airlines, ACV, VEC, Vinalines, VNR) cần phải tăng cường công tác phối hợp trong việc quản lý cán bộ theo quy định của Trung ương; phối hợp chỉ đạo sắp xếp tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên... đảm bảo đúng quy định của Đảng và vai trò của lãnh đạo của Đảng đối với công đoàn và đoàn thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đánh giá việc Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT phối hợp trong công tác là rất cần thiết; bởi trong một Bộ hoạt động của Đảng ủy, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ phải là một thể thống nhất, do đó những buổi làm việc này là dịp để xem lại công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng và Đảng ủy Bộ cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành trong thời gian vừa qua để đánh giá những việc đã làm được, những việc chưa làm được và gợi ý một số nội dung để thảo luận, thống nhất thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đã bám sát Quy chế phối hợp công tác để tổ chức, triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là hai bên đã đoàn kết, thống nhất trong Bộ nói chung và giữa Ban Cán sự đảng Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nói riêng để tập trung thực hiện nhiệm vụ của Ngành.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, nhiệm vụ của Ngành xuất phát từ chính quyền, nhưng để thực hiện được các nhiệm vụ chính trị, Ban Cán sự đảng Bộ đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ, thường xuyên để kiểm điểm, tuyên truyền vận động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, trực thuộc Đảng ủy Bộ để thống nhất tổ chức triển khai thực hiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác; phải đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương cũng như lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành GTVT; đặc biệt là phối hợp trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; công tác tổ chức, cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra..

Xuân Nguyên

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2111
Lượt truy cập: 118409028