Giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Bưởi

Thứ tư, 16/01/2019 17:19 GMT+7
Bộ GTVT vừa có Văn bản số 340/BGTVT-VT gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Thành Bưởi về việc giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Thành Bưởi (góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014//NĐ-CP).

Trước đó, Bộ GTVT nhận được Văn bản số 11730/VPCP-ĐMDN ngày 30/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của doanh nghiệp, trong đó có nội dung Công ty TNHH Thành Bưởi kiến nghị Bộ GTVT về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Hiện tại, Bộ GTVT đang thực hiện tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và theo kết quả sơ bộ thì các Thành viên Chính phủ cũng còn có ý kiến khác nhau về nội dung quy định này. Do vậy, Bộ GTVT đang tiếp tục rà soát quy định của các Luật liên quan để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định hiện hành để đảm bảo hợp hiến, hợp pháp.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Công ty TNHH Thành Bưởi; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:3448
Lượt truy cập: 116364037