Đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa sang giấy chứng nhận chuyên môn

Thứ tư, 13/03/2019 09:07 GMT+7

Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp vừa có thông báo về việc thực hiện đổi bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Sau năm 2019, bằng thuyền trưởng, máy trưởng được cấp trước ngày 1/1/2015 sẽ không còn giá trị sử dụng

Theo đó, bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng được cấp trước ngày 1/1/2015 phải thực hiện đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa đến hết ngày 31/12/2019.

Hồ sơ cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa gồm: đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BGTVT ngày 20/1/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2004/TT-BVTVT ngày 24/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa; 2 ảnh màu cỡ 2x3 cm, ảnh chụp không quá 6 tháng; giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp; bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp gửi trực tiếp) hoặc bản sao chứng thực của các loại bằng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, để chứng minh đủ điều kiện cấp, cấp lại, chuyển đổi tương ứng với loại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Hồ sơ gửi về Trung tâm kiểm soát thủ tục hành chính và phục vụ hành chính công tỉnh Đồng Tháp - số 27, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 56 ngày 24/10/2014 của Bộ GTVT, người có bằng thuyền trưởng, máy trưởng được cấp trước ngày 1/1/2015, có tên trong sổ cấp của cơ quan cấp bằng tiếp tục được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2019 và được cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng. Sau năm 2019, bằng thuyền trưởng, máy trưởng loại trên không còn giá trị sử dụng.

Nguồn: Báo Đồng Tháp

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1115
Lượt truy cập: 106012494