Ban hành Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT

Thứ năm, 14/03/2019 09:39 GMT+7
Ngày 21/01/2019, Thứ trưởng Nguyễn Nhật đã ký ban hành Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.

Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lỷ của Bộ Giao thông vận tải.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1006
Lượt truy cập: 99556355