Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay

Thứ sáu, 22/03/2019 16:10 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Quyết định số 478/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2019 Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng dự thảo Nghị định về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Nghị định 102/2015/NĐ-CP).

Ban Soạn thảo sẽ do Thứ trưởng Lê Đình Thọ làm Trưởng ban. Ban Soạn thảo chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ soạn thảo dự thảo Nghị định trước Bộ trưởng Bộ GTVT; xem xét, thông qua nội dung dự thảo Nghị định do Tổ Biên tập xây dựng để trình Bộ trưởng Bộ GTVT xem xét, quyết định; thảo luận những vấn đề cơ bản, nội dung của dự thảo Nghị định, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; những nội dung cần được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ban Soạn thảo cũng bảo đảm các quy định của dự thảo Nghị định phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng; Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; bảo đảm tính thống nhất của dự thảo Nghị định với hệ thống pháp luật; bảo đảm tính khả thi của văn bản... Ban soạn thảo sẽ chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được ban hành.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1119
Lượt truy cập: 99478672