Ban hành văn bản hợp nhất Nghị định Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Thứ hai, 01/04/2019 14:44 GMT+7
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa ký xác thực hợp nhất Văn bản số 05/VBHN-BGTVT ngày 28/3/2019 về Nghị định Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.

Theo đó, Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2015/NĐ-CP ngày 18/8/2015 của Chính phủ Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay, có hiệu lực kể từ ngày 11/3/2019.

Toàn văn Nghị định xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1423
Lượt truy cập: 106014848