Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng hải năm 2019

Thứ ba, 09/04/2019 12:34

Mới đây, tại trụ sở cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hàng hải năm 2019.

Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được phổ biến về hệ thống các quy định có liên quan đến: Lập, triển khai thực hiện quy hoạch tại Luật Quy hoạch và Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015; Điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải; Quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa; Biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển và các quy định pháp luật có liên quan khác. Đây là những quy định rất quan trọng, có liên quan đến các chủ thể bao gồm: các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cảng biển, doanh nghiệp vận tải biển, tổ chức hoa tiêu, các đơn vị cung ứng dịch vụ lai dắt và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh "Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên liên tục và được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong triển khai thực thi các văn bản quy phạm pháp luật. Các hội nghị tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua đã và đang có những tác động tích cực nhất định đối với các chủ thể có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật; ngăn ngừa và giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra và cũng là một kênh tham khảo quan trọng trong việc tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định pháp luật đã lỗi thời, không khả thi và phù hợp với thực tiễn; qua đó hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân”.

Với những hiệu ứng tích cực này, Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật này sẽ tiếp tục mang lại những kết quả tích cực nhất định trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; giúp các đại biểu tham dự Hội nghị nhận thức, nắm vững các quy định pháp luật, từ đó về quán triệt, triển khai tại đơn vị mình.

Nguồn: Cục Hàng hải Việt Nam

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:6404
Lượt truy cập: 133.921.500