Ban hành Quyết định về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam

Thứ ba, 16/04/2019 13:59 GMT+7
Ngày 09/4/2019, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã ký ban hành Quyết định số 616/QĐ-BGTVT về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Cục Hàng hải Việt Nam có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn thực hiện quản lý, khai thác bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định của pháp luật; Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong tổ chức quản lý, khai thác và công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 652/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT về việc Công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam.

Toàn văn Quyết định xem tại đây.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1393
Lượt truy cập: 93131220