Đảng ủy VATM: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai, 13/05/2019 08:00 GMT+7

Nằm trong các hoạt động Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), vừa qua, tại Trụ sở Nhà A, Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT; đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; đồng chí Trần Mạnh Nam, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí trong cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy Bộ GTVT; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ trực thuộc, các đồng chí cán bộ chuyên trách giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty và Đảng ủy cơ sở cùng đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019.

Đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT,
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam nhấn mạnh: Trong 03 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc và tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó tạo sự thống nhất của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện đưa Chỉ thị 05 đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đã có sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa kinh nghiệm và kết quả gần 16 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.

Việc đưa chuyên đề vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng trở thành nền nếp ở các chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc học tập chuyên đề năm 2016 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ", chuyên đề năm 2018  "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã và đang được thực hiện nghiêm túc với nhiều hình thức đa dạng.

Việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân đã gắn với cam kết trong triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII để lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa, bảo đảm tính khả thi.

Việc bổ sung và xây dựng chuẩn mực đạo đức ngày càng thiết thực, bám sát điều kiện thực tế, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng, vị trí công tác, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty đã hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ áp dụng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp...

Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã chú trọng việc nêu gương gắn với đổi mới lề lối, tác phong làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nêu cao trách nhiệm công tác, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Từ đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác, nhiều đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu học tập và làm theo Bác, đổi mới tác phong công tác “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học. Chính vì vậy, việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng vững mạnh tại Tổng công ty.

Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe 05 tham luận của các tập thể, cá nhân tiêu biểu chia sẻ ý kiến, cách thức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ chính của Tổng công ty một cách có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị; qua đó đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ,
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
biểu dương Đảng bộ Tổng công ty trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và ghi nhận những cố gắng, sáng tạo và kết quả đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian qua của Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam. Qua các bài tham luận, ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí đánh giá nhiều cấp ủy trong toàn Đảng bộ Tổng công ty đã lựa chọn được những khâu đột phá, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm, đề ra kế hoạch, phân công trách nhiệm cho các cán bộ thường vụ cấp ủy; Đổi mới lề lối, tác phong làm việc, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới Đảng bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tiếp tục phát huy hơn những thành tích đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cũng như các cấp ủy đảng càng tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm đột phá để thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

Nhằm kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần cổ vũ tinh thần, tạo động lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, đồng thời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã khen thưởng 06 tập thể và 27 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 03 năm vừa qua.

Nguồn: VATM

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1771
Lượt truy cập: 104552669