Mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Thứ năm, 16/05/2019 15:19
Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn Nhà thầu cho 06 gói thầu: B3-58, B3-59, B3-60, B3-61, B3-62.1, B3-62.2 thuộc Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2.

Cụ thể:

Gói thầu B3-58: Xây dựng cầu An Tiêm trên QL49C tỉnh Quảng Trị(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

Gói thầu B3-59: Xây dựng 02 cầu Km32+480 và Sông Vàng trên QL14G tỉnh Quảng Nam(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

Gói thầu B3-60: Xây dựng 02 cầu Sông Kôn và Dốc Rùa trên QL14G tỉnh Quảng Nam(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

Gói thầu B3-61: Xây dựng cầu Bình Đào trên QL14E tỉnh Quảng Nam(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

Gói thầu B3-62.1: Xây dựng phần nhịp chính, nhịp dẫn cầu Cẩm Kim và đường đầu cầu phía Cẩm Kim trên QL14H tỉnh Quảng Nam(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

Gói thầu B3-62.1: Xây dựng phần nhịp chính, nhịp dẫn cầu Cẩm Kim và đường đầu cầu phía Cẩm Kim trên QL14H tỉnh Quảng Nam(bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông)

- Tên dự án: Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia lần thứ 2.

- Nguồn vốn: Vốn vay ODA (JICA) và vốn đối ứng trong nước.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Phát hành HSMT: 
          8h30 ngày 16/5/2019 đến 08h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-58, B3-59, B3-60); 
          9h30 ngày 16/5/2019 đến 09h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-61, B3-62.1); 
          10h30 ngày 16/5/2019 đến 10h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-62.2).

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Ban Quản lý dự án 6 - Ô D20 đường Tôn Thất Thuyết, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

- Thời điểm kết thúc nhận HSDT: 8h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-58, B3-59, B3-60); 09h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-61, B3-62.1); 10h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-62.2).

-  Thời điểm mở HSDT: 8h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-58), 9h00 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-59), 9h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-60); 10h00 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-61), 10h30 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-62.1); 11h00 ngày 5/6/2019 (gói thầu B3-62.2).

Nội dung chi tiết thông báo mời thầu xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1835
Lượt truy cập: 128.992.185