Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT

Thứ sáu, 07/06/2019 08:36 GMT+7
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông vừa ký ban hành Quyết định số 1073/QĐ-BGTVT ngà 4/6/2019 về việc Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT.

Theo đó, Giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2019 của Công ty TNHH MTVT Nhà xuất bản GTVT cụ thể như sau: Tổng doanh thu và thu nhập khác: 24.000 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế là 261 triệu đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 6,72%.

Căn cứ chỉ tiêu đánh giá được giao nêu trên, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản GTVT có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1542
Lượt truy cập: 98678578