Sơn La: 91,2% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa

Thứ sáu, 07/06/2019 09:24

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La đã đôn đốc các nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường đến trung tâm xã; nghiệm thu đánh giá kết quả đã hoàn thành và giải ngân thanh toán đảm bảo đúng quy định.

Tuyến đường Phiêng Côn - Chiềng Sại (Bắc Yên) được đầu tư, nâng cấp.

Đến hết tháng 5, toàn tỉnh có thêm 3 xã hoàn thành cứng hóa đường ô tô đến trung tâm; nâng tổng số lên 186 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa, chiếm 91,2% tổng số xã trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hình thành mạng lưới giao thông theo quy hoạch của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy phát triển KT-XH vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Nguồn: Báo Sơn La

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:760
Lượt truy cập: 128.988.418