Tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF

Thứ sáu, 07/06/2019 14:44 GMT+7
Bộ GTVT vừa ban hành Văn bản số 5307/BGTVT-KHĐT gửi các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục chuyên ngành GTVT về tài liệu hướng cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc Bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF.

Cụ thể, theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được giao chủ trì, chịu trách nhiệm đối với nhóm chỉ số Hạ tầng (B4)  thuộc Bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) 4.0 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF).

Bộ GTVT xin gửi đến các Quý Bộ, các cơ quan, đơn vị Tài liệu hướng dẫn làm cơ sở để nghiên cứu, thực hiện cải thiện các chỉ số Hạ tầng liên quan nhằm đạt mục tiêu nâng xếp hạng nhóm chỉ số Hạ tầng lên từ 3 - 5 bậc; năm 2019 ít nhất 1 bậc.

Tài liệu gồm:

1. Tìm hiểu về bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF (Do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn);

2. Kế hoạch cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc GCI 4.0 của các Bộ: GTVT, Công Thương, Xây dựng và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

3. Mẫu báo cáo chung về tình hình thực hiện Kế hoạch cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị các Quý Bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện bám sát Kế hoạch đề ra; bổ sung nhiệm vụ, chính sách hoàn thiện Kế hoạch (nếu phát sinh) nhằm đạt mục tiêu của Nghị quyết; hàng quý (trước ngày mùng 5 tháng cuối quý) gửi kết quả thực hiện về Bộ GTVT (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải rất mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nội dung tài liệu xem tại đây.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1242
Lượt truy cập: 94249079