Mời thầu 02 gói thầu Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thứ ba, 11/06/2019 13:58
Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh vừa có thông báo mời thầu về việc phát hành hồ sơ mời thầu và thông báo lịch thực hiện đấu thầu 2 gói thầu (Gói thầu XL1: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km0+000 - Km15+000; Gói thầu XL2: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500 của Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Gói thầu XL1: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km0+000 - Km15+000 (bao gồm các cầu: Lai Phước, Khe Ái Tử, cầu vượt TL579).

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 13/6/2019 đến 09 giờ ngày 03/7/2019 (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại số: 024.36249031; 
3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)
- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; 
- Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000;
- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;
- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.
4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
5. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 03/7/2019.
6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 09 giờ 15 phút, ngày 03/7/2019.
7. Hướng dẫn, tổ chức, khảo sát hiện trường: Nhà thầu nào có yêu cầu đi khảo sát hiện trường thì phải liên hệ và đăng ký với Bên mời thầu, thời gian đăng ký chậm nhất đến hết ngày 21/6/2019 để Bên mời thầu có kế hoạch tổ chức, hướng dẫn. Nếu nhà thầu không đăng ký thì nhà thầu có thể tự tổ chức đi khảo sát hiện trường theo quy định tại HSMT. 

Toàn văn thông báo và hồ sơ mời thầu gói XL1 xem tại đây.

Gói thầu XL2: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500 (bao gồm các cầu: Khe Chuộn, Thạch Hãn, Như Lệ 1, Như Lệ 2, cầu vượt HL48B).

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 13/6/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 03/7/2019 (trong giờ hành chính).
2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại số: 024.36249031; 
3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)
- Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh; 
- Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000;
- Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326;
- Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.
4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.
5. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 phút ngày 03/7/2019.
6. Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 10 giờ 45 phút, ngày 03/7/2019.
7. Hướng dẫn, tổ chức, khảo sát hiện trường: Nhà thầu nào có yêu cầu đi khảo sát hiện trường thì phải liên hệ và đăng ký với Bên mời thầu, thời gian đăng ký chậm nhất đến hết ngày 21/6/2019 để Bên mời thầu có kế hoạch tổ chức, hướng dẫn. Nếu nhà thầu không đăng ký thì nhà thầu có thể tự tổ chức đi khảo sát hiện trường theo quy định tại HSMT. 

Toàn văn Thông báo và Hồ sơ mời thầu gói thầu XL2 xem tại đây.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:4365
Lượt truy cập: 123.877.908