Mời thầu lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2

Thứ sáu, 24/05/2019 12:08
Ban Quản lý dự án 6 đang tiến hành mời thầu lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu thuộc Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2:

Gói thầu B3-53: Xây dựng cầu Pắc Luồng trên QL3B tỉnh Lạng Sơn (bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông); 
Gói thầu B3-54: Xây dựng 02 Bai Mường và Minh Hải trên QL217B tỉnh Thanh Hóa (bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông); 
Gói thầu B3-56: Xây dựng 02 cầu Dinh và Hiếu trên QL48E tỉnh Nghệ An (bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông);
 Gói thầu B3-57: Xây dựng cầu Lộc Yên trên QL15 tỉnh Hà Tĩnh (bao gồm TKBVTC và đảm bảo giao thông).

Với tiến độ như sau:
+ Phát hành HSMT: 16h30’ ngày 24/5/2019 đến 09h00’ ngày 14/6/2019
+ Thời điểm kết thúc nhận HSDT: 09h00 ngày 14/6/2019
+ Thời điểm mở thầu: 09h00’ ngày 14/6/2019

Nội dung Thông báo xem tại đây/Images/editor/files/Hoa/837.pdf
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:7600
Lượt truy cập: 126.790.470