Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất đầu tư mở rộng đoạn Đại Xuyên – Liêm Tuyền cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Thứ bẩy, 29/06/2019 10:09 GMT+7
Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng đoạn Đại Xuyên – Liêm Tuyền từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe – Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Chủ đầu tư: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 2, 3, 4, 5 Tháp A, toà nhà Central Point, số 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội. Điện thoại: 0436 430 275, Fax: 0436 430 270, Email: duongcaotoc@tctvec.vn

Tên dự án: Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 192/QĐ-VEC ngày 08/5/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng đoạn Đại Xuyên – Liêm Tuyền từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe – Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Tổng mức đầu tư: 8.974 tỷ đồng theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 09/8/2010 về việc Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bì

Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:

Tên Gói thầu: : tư vấn nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư mở rộng đoạn Đại Xuyên – Liêm Tuyền từ quy mô 4 làn xe lên 6 làn xe – Dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Giá trị gói thầu: 500 triệu  đồng. Hình thức/Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6/2019. Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2689
Lượt truy cập: 114069592