Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo hủy thầu gói thầu số 3 "Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa thuộc Báo cáo đầu tư nâng cấp phần mềm năm 2018"

Thứ tư, 10/07/2019 10:09 GMT+7
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam thông báo hủy thầu gói thầu số 3 "Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa thuộc Báo cáo đầu tư nâng cấp phần mềm năm 2018"

1. Tên gói thầu số 3: Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa

2. Tên dự án: Đầu tư nâng cấp phần mềm năm 2018

3. Thời gian phát hành HSYC: từ 8h00 ngày 09/01/2019 đến trước 15h00 ngày 22/01/2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Thông tin đã đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ giao thông vận tải ngày 04/03/2019.

Nay Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đẩt sân bay Việt Nam thông báo hủy thầu với nội dung như sau:

- Hủy thầu Gói thầu số 3: Nâng cấp phần mềm quản lý doanh thu hàng hóa thuộc Báo cáo đầu tư nâng cấp phần mềm năm 2018.

- Lý do: thay đổi phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ yêu cầu theo Khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:1690
Lượt truy cập: 108655904