Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phát hành HSMT Gói thầu XL2 "Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500"

Thứ tư, 10/07/2019 16:03 GMT+7
Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thực hiện phát hành HSMT Gói thầu XL2 "Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500"

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh phát hành HSMT Gói thầu XL2: Xây lắp và khảo sát, thiết kế BVTC đoạn Km15+000 - Km26+500 (bao gồm các cầu: Khe Chuộn, Thạch Hãn, Như Lệ 1, Như Lệ 2, cầu vượt HL48B), Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, như sau:

1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ ngày 13/6/2019 đến 10 giờ 30 phút ngày 03/7/2019 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch tổng hợp; Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; điện thoại số: 024.36249031;

3. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn)

Tên tài khoản: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;

Số tài khoản: 3731.0.1095326.00000;

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1095326; -

Tại: Sở Giao dịch kho bạc nhà nước.

4. Địa điểm nộp HSDT và mở thầu (HSĐXKT): Phòng họp số 104, trụ sở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, số 106 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội.

5. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 30 phút ngày 03/7/2019.

6.Thời điểm mở thầu (HSĐXKT): Bắt đầu từ 10 giờ 45 phút, ngày 03/7/2019.

7. Hướng dẫn, tổ chức, khảo sát hiện trưởng: Nhà thầu nào có yêu cầu đi khảo sát hiện trường thì phải liên hệ và đăng ký với Bên mời thầu, thời gian đăng ký chậm nhất đến hết ngày 21/6/2019 để Bên mời thầu có kế hoạch tổ chức, hướng dẫn. Nếu nhà thầu không đăng ký thì nhà thầu có thể tự tổ chức đi khảo sát hiện trường theo quy định tại HSMT.

Ghi chú

Các nội dung tại mục 1, 2, 4,5,6 trong thông báo này nếu có sự thay đổi sẽ được Bên mời thầu thông báo đến cho tất cả các nhà thầu đã mua HSMT và được đăng tải trên tờ Báo Đấu thầu của Bộ Kể hoạch và Đầu tư theo quy định;

Nhà thầu nhận được thông báo này đề nghị nhà thầu nộp tiền mua HSMT theo quy định tại mục 3 và nộp cho Bên mời thầu giấy nộp tiền thì mới được nhận HSMT theo địa điểm phát hành tại mục 2

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Khách online:2073
Lượt truy cập: 108657587